Doradztwo

EUROHOUSE24 to fachowa wiedza o poznański rynku nieruchomości obejmująca w szczególności:

  • tendencje rynku nieruchomości

  • plany

  • dopuszczalne sposoby zagospodarowania budynków i gruntów

  • przygotowanie wniosku i przeprowadzenie procesu formalno-prawnego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy WZ

  • potrzeby rynku i jego potencjał inwestycyjno – kapitałowy

Wykorzystanie fachowej wiedzy doradców EUROHOUSE24 gwarantuje podjęcie świadomych i przemyślanych decyzji w zakresie inwestowania w nieruchomości oraz z procesie ich zagospodarowywania.

Jeśli chcesz poznać standardy naszej pracy, zapraszamy do kontaktu
tel: + 48 692 060 812